poetshulpgezocht.nl
  inloggen | contact | voorwaarden | disclaimer | sitemap

disclaimer

  • Aan het onderhoud en de werking van deze site besteedt poetshulpgezocht.nl © de grootste zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Tevens is het mogelijk dat inschrijvingen niet correct zijn gedaan, en/of gegevens van de verstrekker niet juist zijn ( al dan niet opzettelijk ) .
    Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

  • poetshulpgezocht.nl © draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site (http://www.poetshulpgezocht.nl) verwijst. De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) alsmede de gegevens van ingeschrevenen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van poetshulpgezocht.nl © worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
    Desgewenst kunt u toestemming vragen via ons reactieformulier onder "Contact".

  • Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via ons reactieformulier.