poetshulpgezocht.nl
  inloggen | contact | voorwaarden | disclaimer | sitemap

voorwaarden

  • Deze website brengt mensen die op zoek zijn naar een hulp in de huishouding in contact met een poetshulp.
  • poetshulpgezocht.nl © faciliteert slechts, en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade en/of vermissing van goederen.
  • Voor de communicatie tussen partijen is Poetshulpgezocht.nl © niet verantwoordelijk. Afspraken worden onderling gemaakt zonder enige bemiddeling van poetshulpgezocht.nl ©
  • Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt voor enig ander doel. Eventueel wordt slechts uw email adres (geautomatiseerd) gebruikt voor het verzenden van een update omtrent deze site.
  • U kunt te allen tijde uw gegevens wijzigen nadat u bent ingelogd met uw emailadres en zelfgekozen wachtwoord.
  • Als poetshulp mag u een tekst over uzelf toevoegen. Deze mag echter geen contactgegevens bevatten. Indien dit wel zo is, zal uw account blijven bestaan, doch niet actief zijn; u kunt niet gevonden worden. Dit is met name om uw privacy te beschermen!
  • Uw registratie gaat gepaard met inachtneming van de Wet Persoonsregistratie.
  • U kunt uw account activeren/deactiveren zo vaak als u wilt, op tijden dat het u schikt.
  • poetshulpgezocht.nl © behoudt zich het recht voor om gegevens te wijzigen of te verwijderen indien deze in strijd zijn met de voorwaarden.